top of page

Pågående projekt

 • Renovering av lågstadieskola, Helsingby

 • Renovering av lågstadieskola, Smedsby

 • Renovering av äldre egnahemshus, Malax

 • Tillbyggnad av egnahemshus, Malax


 • Nybyggnad av förråd, Malax

 • Färdigställande av ställverksområden, Laxede och Borgsjö, Sverige

 • Nybyggnad av hall, Malax

 • Färdigställande av timmerstuga, Stundars

 • Nybyggnad av stockstuga, Smedsby

 • Nybyggnad av biltak, Malax


 • Nybyggnad av garage, Malax

 • Nybyggnad av produktionshall, Korsholm

 • Byggnadsarbeten, Vasa centralsjukhus

 • Nybyggnad av maskinhall, Malax

 • Nybyggnad av egnahemshus och garage, Malax

bottom of page